Gedreven door passie, geknipt voor de job

 
 
 
 

Begeleider van leer- en leefactiviteiten (werfreserve)

Functieomschrijving

We zijn regelmatig op zoek naar begeleiders van leer- en leefactiviteiten voor onze verschillende residentiële groepen en leggen een werfreserve aan om snel te kunnen inspelen op personele noden. Kandidaten kunnen hun motivatiebrief en cv steeds opsturen.

Een begeleider van leer- en leefactiviteiten staat in voor de intensieve residentiële opvang van jongeren.

Concreet gaat het om volgende taken/opdrachten:

1.Je staat in voor zorg en vlot samenleven en voor individuele ondersteuning van jongeren in groepsgebeuren.

2.Je zorgt dat elke jongere zich goed voelt/zijn plek krijgt en bouwt een vertrouwensband op met de jongeren in de leefgroep.

3.Je organiseert training voor kinderen, jongeren en hun netwerk en zet leertrajecten op rond specifieke thema’s (bijv. seksualiteit, koken, …)

4.Je neemt in nauw overleg met de trajectbegeleiders individuele begeleidingsthema’s voor één of meerdere jongeren op.

5.Je organiseert groepsvormende activiteiten.

6.Je bouwt een netwerk uit in de buurt en betrekt vrijwilligers.

Je zorgt samen met je team dat de dienst altijd verzekerd is en neemt in overleg teamtaken op om de goede werking te garanderen. Je informeert collega’s waar en wanneer nodig en neemt deel aan teamoverleg en briefings.

Profiel

Welk profiel verwachten we?

– Je beschikt minimaal over een bachelor in een menswetenschappelijke richting (pedagogie, psychologie, gezondheid, onderwijs, welzijn, …).

– Je hebt een uitgesproken voorkeur en bent sterk gemotiveerd om met deze doelgroep te werken.

– Je kan op een constructieve manier omgaan met onze cliënten en hun context.

– Je bent een teamspeler die ook zelfstandig kan werken.

– Je bent flexibel in het organiseren van je werktijd en bereid om avond- en weekendwerk te doen (uitzonderlijk ook een nachtdienst)

– Je organiseert je begeleidingen op een dynamische manier en bent bereid de contacten indien nodig op verplaatsing te laten plaatsvinden.

– Je kan vlot overweg met PC en beschikt over de nodige administratieve vaardigheden.

– Je bent in het bezit van een bewijs van goed gedrag en zeden (model 2).

– Je beschikt over een eigen wagen om verplaatsingen te doen.

– Als je relevante ervaring hebt in de jeugdhulp beschouwen we dat als een pluspunt.

 

Jobgerelateerde competenties

 • Informatie over individuele dossiers verstrekken en uitwisselen met het team, magistraten, medisch personeel, leerkrachten of betrokken commissies, ….
 • De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de uitvoering opvolgen en tussenkomen bij conflicten of incidenten
 • Collectieve sociaal-educatieve acties evalueren (bereikte doelstellingen, moeilijkheden, …)
  De informatie doorgeven (partners, financiers, ..)
 • Informatie verzamelen over de situatie van de zorgvrager en samen de sociaal-educatieve interventiewijze bepalen
 • Zorgvragers de sociale en beleefdheidsregels tijdens de dagelijkse activiteiten uitleggen

Persoonsgebonden competenties

 • Samenwerken als hecht team
 • Klantgerichtheid
 • Leervermogen hebben
 • Resultaatgerichtheid
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Zelfstandig werken
 • Contactvaardig zijn
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Plannen (= ordenen)
 • Regels en afspraken nakomen
 • Omgaan met stress

Aanbod

– Een boeiende job met veel afwisseling in een erg dynamische organisatie met heel wat toekomstmogelijkheden.

– Individuele coaching voor je persoonlijke ontwikkeling en voor ondersteuning in je begeleidingen.

– Teamcoaching die de werking van het team actief ondersteunt.

– Intervisiemogelijkheden en mogelijkheden om bijkomende relevante vorming te volgen.

– Een voltijds contract op bachelor-niveau volgens barema PC 319.01.

Plaats tewerkstelling

DE OEVER
Smetstraat 19 3501 WIMMERTINGEN

Vereiste studies

 • Prof. bach. Orthopedagogie
 • gelijkwaardig door ervaring.

Werkervaring

 • Beperkte ervaring ( < 2 jaar )

Talenkennis

 • Nederlands (zeer goed)

Rijbewijs

 • B

Contract

 • Tijdelijke job (met optie vast)
 • Deeltijds – 26 uren per week, te presteren in 7 dagen
 • Volcontinu systeem

Plaats tewerkstelling

 • Smetstraat 19 3501 WIMMERTINGEN
 

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: talent@deoever.be
Contact: Lieve Luyten

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen

Pin It on Pinterest

Share This