Begeleidingsplaatsen

Kinderen en gezinnen/jaar

Medewerkers

Begeleidingstrajecten

De Oever is een gespecialiseerde partner voor gezinnen die er ondanks initiële inspanningen binnen zorg en hulpverlening, pleegzorg, crisishulp, … niet in slagen zelf de regie in handen te nemen om een gezonde leer- en ontwikkelcontext voor kinderen en jongeren te creëren. Ook in situaties van verontrusting en onveiligheid.

De Oever helpt jongeren en jongvolwassenen die zich in een kwetsbare positie bevinden om weer aansluiting te vinden in de samenleving, om positief te kijken naar hun toekomst en kansen te grijpen. We helpen niet-begeleide minderjarigen met een langdurige begeleidingsnood hun plek te vinden en een actieve bijdrage te leveren aan onze samenleving.”

Pin It on Pinterest