Beter begeleiden met perspectief

 
 
 
 

Signs of Safety

de filosofie, visie, werkwijze in onze dagelijkse werking bij kinderen en gezinnen

Signs of Safety is een benaderingswijze om een sterk kader te geven aan elke hulpverlener om zijn/haar focus te bewaren op hoe het kind veilig kan opgroeien om zo veel mogelijk ontwikkelkansen te krijgen en dit binnen de eigen context. SofS is een visie op samenwerking die vertrekt vanuit respect en verbinding met de jongere, het gezin en zijn/haar netwerk, “ook” bij verontrusting of onveilige opvoedingssituaties.

Vanaf januari 2020 organiseren we 5 trainingen van telkens 3 intensieve dagen, gegeven door Sabien De Klerck en Denis Gorgon, gecertificeerde trainers. Tegen eind april zijn al onze 125 medewerkers futureproof.

Lees hier de eerste ervaringen met SofS van onze trajectbegeleiders:

 “Ik dacht eerst dat SofS weer iets nieuws was bovenop de krachtlijnen en ik vreesde dat de krachtlijnen weer naar de achtergrond zouden verschuiven. Maar SofS versterkt net de krachtlijnen omdat ze beter in beeld komen.

“SofS geeft een kader waarin zorgen, acties die al zijn ondernomen in het gezin en grenzen heel duidelijk worden zodat je ook in tussenstappen naar heel concrete verwachtingen kan werken die je samen met het gezin en de cliënt opmaakt. De opvolging is gemakkelijker en je staat ook steviger naar samenwerkende instanties bv. naar jeugdrechters, consulenten… Je onderhandelingsmarge is groter omdat het heel zichtbaar en tastbaar is wat je allemaal hebt gedaan en hoe dat is gelopen.”

“ In de samenwerking met externe partners merk ik dat de opleiding van SofS die wij hebben gekregen gericht is op het geloof in het totaalconcept/de filosofie terwijl anderen het meer gebruiken als een kunstmatige methodiek om op af te punten.”

“ Ik ben overtuigd dat SofS een goede methodiek/procedure is maar niet altijd. Als ik terug blik in mijn carrière denk ik dat dit niet voor alle gezinnen en jongeren werkt, toch niet van bij de start. Soms is een voortraject nodig om tot de kern te komen. SofS is snel en gedreven in tijd. De pijnpunten moeten snel op tafel komen. Binnen deze tijdsdruk mag wat meer soeplesse en nuancering komen en dit moet individueel per casus kunnen bekeken worden indien dit nodig blijkt. Ik geloof dat we ook hierin gaan leren en keuzes gaan maken.”

“ Mijn eerste begeleiding waar ik SofS toepaste was een gezinsituatie waar het kind verbleef bij de mama en waar ondanks de vele hulpverleningsinspanningen de situatie bleef aanmodderen. Het kind kon niet langer thuis blijven en stond op een wachtplaats voor een residentiële plaatsing. Dankzij een strak plan waar zowel grenzen en verwachtingen snel duidelijk werden dmv SofS hebben we in dit gezin sneller naar een perspectief kunnen werken. We drongen sterk aan op het betrekken van het netwerk ondanks dat mama hiertoe niet bereid was. We hebben een waardig alternatief gevonden door het kind uit huis te plaatsen maar binnen het eigen netwerk, in dit geval bij oma en opa, in een context waar ook mama een belangrijke plaats heeft en betrokken is. Bij afloop van de begeleiding hebben we duidelijk advies meegegeven dat als het eenmaal beter gaat bij mama dat zij ook terug naar mama kan (volledig of deels) en dat mama in tussentijd wel heel duidelijk in beeld blijft. Dankzij een goede samenwerking met de consulent is het een geruststelling dat zij dit advies mee vast houdt. Daarom is het ook van belang dat samenwerkende instanties mee zijn in dit verhaal of wij hen kunnen overtuigen want anders is alle moeite voor niets geweest en ons werk dus ook. Pleegzorg heeft de begeleiding over genomen en wordt ingeschakeld voor ondersteunende begeleiding bij de oma en opa. Ons advies wordt ook gedurende deze begeleiding vast gehouden door de consulent.”

Pin It on Pinterest

Share This