Nu al 75 medewerkers ondergedompeld in Signs of Safety

In 2019 hebben we besloten om Signs of Safety, als filosofie, visie, werkwijze te implementeren in onze dagdagelijkse werking bij kinderen en gezinnen. Signs of Safety is een benaderingswijze om een sterk kader te geven aan elke hulpverlener zodat hij/zij zijn/haar focus te bewaren op hoe het kind veilig kan opgroeien en zoveel mogelijk ontwikkelkansen kan krijgen. SofS is een visie op samenwerking die vertrekt vanuit respect en verbinding met de jongere, het gezin en zijn/haar netwerk, “ook” bij verontrusting of onveilige opvoedingssituaties.
Vanaf januari 2020 organiseren we 5 trainingen van telkens 3 intensieve dagen, gegeven door Sabien De Klerck en Denis Gorgon, gecertificeerde trainers. Tegen eind april zouden al onze 125 medewerkers futureproof zijn. Helaas door Covid19 hebben we een aantal trainingen moeten uitstellen tot het najaar en bouwen we verder aan SofS met de expertise die we al hebben en met de ervaringen die we opdoen in onze begeleidingstrajecten.

Pin It on Pinterest

Share This