home
HOME  » ONS AANBOD  » Modules  » Dagbegeleiding in groep  » De Sluis

De Sluis, wie zijn wij? 

Dagcentrum De Sluis is een semi-residentiële dienst van vzw De Oever gelegen in Heusden centrum. 
Wij begeleiden kinderen en/of jongeren en hun gezin die in een problematische leefsituatie verkeren.
Ons team bestaat uit 5 begeleid(st)ers, 1 logistiek medewerkster en 1 teamverantwoordelijke. 
 

Wie begeleiden wij? 

Gezinnen (*) met minimaal 1 thuiswonende minderjarige tussen 6 en 18 jaar waarbij: 

- het gezin ondersteuning vraagt om het samenleven te verbeteren

EN

- er bij de ouder(s) een verstoring is van de draagkracht draaglast

EN

- de ouder(s) hun opvoedingsvaardigheden willen versterken

EN

- de jongere nood heeft aan een leeromgeving in groep om vaardigheden te oefenen 

EN

- waarbij zowel de jongere als de ouder(s) bereid zijn deel te nemen aan acitiviteiten en trainingen in functie van hun doelen

 

(*) De jongere en zijn/haar gezin wonen in Heusden-Zolder of omliggende gemeenten. 

Hoe werken wij? 

We richten ons enerzijds op de jongere via individuele begeleiding en groepsbegeleiding én tegelijkertijd op het functioneren van het gezin en zijn context. 

Ons aanbod bestaat uit: 

- contextbegeleiding op maat van het gezin

- groepswerking, individuele begeleiding en schoolbegeleiding op maat van de jongere

- ouder- en jongerentrainingen

 

Contextbegeleiding

Ieder gezin krijgt een begeleid(st)er toegewezen die het hulpverleningstraject uitstippelt en opvolgt. Via wekelijks begeleidingsgesprekken aan huis of in De Sluis werken we rond bepaalde thema's. We versterken de ouder(s) in hun vaardigheden en zoeken samen naar oplossingen om de draagkracht te versterken. 

Het dagcentrum organiseert trainingen voor ouders rond bepaalde thema's en/of vaardigheden. 


Groepsbegeleiding

Als jongere kom je bij ons terecht in een groep waar dagdagelijkse situaties zoals eten, studeren, sporten, groeps- en individuele activiteiten centraal staan. Dit gebeurt na school tot 19u (op woensdag tot 17u). Tijdens vakanties is dat van 9u tot 17u. 
Het dagcentrum bied je structuur en voorspelbaarheid door te werken met een vast weekschema. Er zijn evenveens duidelijke regels en afspraken. Door het contact met anderen leer je omgaan met elkaar. 

Het dagcentrum organiseert trainingen voor kinderen/jongeren rond bepaalde thema's en/of vaardigheden. 

Schoolbegeleiding

Samen met je ouder(s) volgen we je schools functioneren op. In overleg met je ouder(s), school, eventueel CLB stellen we een studieplan op. In het dagcentrum wordt er dagelijks studiebegeleiding aangeboden op vaste momenten. 

Individuele begeleiding

Elke jongere die start in het dagcentrum krijgt een individueel begeleid(st)er. Wekelijks voorzien we een persoonlijk contact tussen de jongere en zijn individueel begeleid(st)er. Thema's die aan bod kunnen komen tijdens deze gesprekken zijn: bespreking van de vooruitgang van de doelen van de jongere, sociale vaardigheden, schools functioneren, situaties die zich thuis of in de leefgroep voordoen, ...
De individuele begeleiding wordt niet los gezien van de contextbegeleiding. 

Hoe kom je bij ons terecht? 

Dagcentrum De Sluis is rechtstreeks toegankelijk na aanmelding bij onderstaande partners. Omdat ons aanbod beperkt is en we graag de meest kwetsbare gezinnen willen begeleiden, hebben we goede afspraken gemaakt met onze partners aanmelders. Onze partners zijn:


- Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Dienst Jeugdrechtbanken
- CAW Limburg
- CGG West-Limburg 
- CKG Molenberg
- Kind & Gezin Heusden-Zolder
- OCMW Heusden-Zolder
- VCLB Midden-Limburg
- Sociale dienst Sint-Franciscusziekenhuis 

Je kan bij ons terecht via één van bovenstaande diensten. Eén van deze partners vult samen met jullie een aanmeldingsfiche in. 

Hoe kan je ons bereiken? 

Telefonisch

Je kan ons bereiken op het nummer 011/530260, elke dag van 9u-17u behalve in het weekend. Je kan altijd een bericht achterlaten op het antwoordapparaat, we bellen je de volgende werkdag terug. 

Via mail

de.sluis@deoever.be

Waar vind je ons? 

Ghoosstraat 4/2, 3550 Heusden-Zolder  wegbeschrijving
 

Een kijkje in het dagcentrum 

37851773